Archiv des Autors: Wendy

Wie bereinigt man Windows-Upgrade-Protokolldateien unter Windows 10?

Windows Upgrade-Protokolldateien enthalten Informationen, die bei der Identifizierung und Behebung von Problemen helfen können, die während der Windows-Installation, des Upgrade-Prozesses oder während der Wartung auftreten. Diese Protokolldateien sind wichtig. Wenn Sie sie löschen möchten, sollten Sie dies sehr vorsichtig tun, d. h. nur dann, wenn Sie sich über die zu löschenden Dateien im Klaren sind.

Die folgenden Protokolldateien werden erstellt, wenn ein Upgrade erfolgreich durchgeführt wurde:

C:\Windows\Panther\Setupact.log
C:\Windows\Panther\setuperr.log
C:\Windows\inf\setupapi.app.log
C:\Windows\inf\setupapi.dev.log
C:\Windows\panther\PreGatherPnPList.log
C:\Windows\panther\PostApplyPnPList.log
C:\Windows\panther\miglog.xml
Die folgenden Protokolldateien werden erstellt, wenn ein Upgrade während der Installation fehlschlägt, bevor der Computer zum zweiten Mal neu gestartet wird:
C:\$Windows.~BT\Sources\panther\setupact.log
C:\$Windows.~BT\Quellen\panther\miglog.xml
C:\Windows\setupapi.log
[Windows 10:] C:\Windows\Logs\MoSetup\BlueBox.log
Die folgenden Protokolldateien werden erstellt, wenn ein Upgrade während der Installation fehlschlägt, nachdem der Computer zum zweiten Mal neu gestartet wurde:
C:\Windows\panther\setupact.log
C:\Windows\panther\miglog.xml
C:\Windows\inf\setupapi.app.log
C:\Windows\inf\setupapi.dev.log
C:\Windows\panther\PreGatherPnPList.log
C:\Windows\panther\PostApplyPnPList.log
C:\Windows\memory.dmp
Die folgenden Protokolldateien werden erstellt, wenn ein Upgrade fehlschlägt und Sie anschließend den Desktop wiederherstellen:
C:\$Windows.~BT\Sources\panther\setupact.log
C:\$Windows.~BT\Quellen\panther\miglog.xml
C:\$Windows.~BT\sources\panther\setupapi\setupapi.dev.log
C:\$Windows.~BT\Quellen\panther\setupapi\setupapi.app.log
C:\Windows\memory.dmp
Die folgenden Protokolldateien werden erstellt, wenn ein Upgrade fehlschlägt und ein Rollback der Installation eingeleitet wird:
C:\$Windows.~BT\Sources\Rollback\setupact.log
C:\$Windows.~BT\Sources\Rollback\setupact.err

Schritte zum Bereinigen von Windows-Upgrade-Protokolldateien unter Windows 10

1. Tippen Sie zunächst auf die Schaltfläche Start und gehen Sie zur App Einstellungen.
Einstellungen

2. Wenn die Einstellungen-App geöffnet wird, gehen Sie zu Systemeinstellungen.

3. Klicken Sie unter den Systemeinstellungen im linken Bereich auf Speicher.
Speicher

4. Auf der rechten Seite finden Sie unter Speichersinn eine Option mit dem Namen Jetzt Speicherplatz freigeben.

5. Wenn Sie auf die Option Jetzt Speicherplatz freigeben tippen, werden Sie sehen, dass Windows 10 mit der Berechnung der temporären Dateien begonnen hat, die entfernt werden können, um Speicherplatz auf Ihrem Gerät freizugeben. Der Scanvorgang wird einige Minuten dauern.

6. In den Ergebnissen werden die Windows-Upgrade-Protokolldateien angezeigt. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Option und klicken Sie einfach auf Dateien entfernen. Alle Windows-Update-Bereinigungsdateien auf Ihrem Computer werden entfernt.

Neustart des eingefrorenen oder aufgehängten iPhone

Wie starte ich ein „fixiertes“ oder „aufgehängtes“ iPhone neu oder startet es neu? Wie starte ich eine „fixierte“ oder „aufgehängte“ App neu oder beende sie auf andere Weise „zwangsweise“?

Apple erklärt das Ausschalten und Zurücksetzen des iPhones im Handbuch des jeweiligen Modells (z. B. auf Seite 52 für die iPhone 4 Modelle) sowie auf der Support-Website des Unternehmens. Da dies jedoch eine sehr häufig gestellte Frage ist, finden Sie die Antwort auch weiter unten.

Neustart des iPhone

Apple weist darauf hin, dass ein Neustart – das Aus- und Wiedereinschalten – der erste Versuch sein sollte, ein „fixiertes“ oder „hängendes“ iPhone zu beheben. Das Verfahren ist wie folgt:

Halten Sie die Ein/Aus-Taste für den Ruhezustand gedrückt, bis der rote Schieberegler erscheint. Streichen Sie mit dem Finger über den Schieberegler, um das iPhone auszuschalten. Um das iPhone wieder einzuschalten, halten Sie die Ein-/Ausschalttaste für den Ruhe-/Wachstatus gedrückt, bis das Apple-Logo angezeigt wird.
Zurücksetzen des iPhone

Wenn das Aus- und Wiedereinschalten des iPhone das Problem nicht behebt oder das iPhone nicht reagiert, wenn Sie versuchen, es auszuschalten, müssen Sie es wie folgt zurücksetzen:

Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste und die Home-Taste gleichzeitig mindestens zehn Sekunden lang gedrückt, bis das Apple-Logo erscheint.

Zwangsweise Beendigung einer App auf einem iPhone

Wenn Sie eine einzelne fehlerhafte App auf Ihrem iPhone haben, können Sie diese wie folgt „zwangsweise beenden“:

Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste für einige Sekunden gedrückt, bis ein roter Schieberegler erscheint, und halten Sie dann die Home-Taste gedrückt, bis die App beendet wird.
Wenn keine der oben genannten Maßnahmen das Problem löst, müssen Sie das iPhone möglicherweise auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurücksetzen. Bitte beachten Sie, dass beim Wiederherstellen des iPhone alle Daten (Songs, Fotos, Videos, Apps usw.) auf dem iPhone gelöscht werden. Vergewissern Sie sich daher, dass Sie vor dem Wiederherstellen des iPhones eine Sicherungskopie der neuesten Version der Inhalte auf dem iPhone erstellt haben.

Die offiziellen Anweisungen von Apple zur Wiederherstellung eines iPhones lauten:

1. Verbinden Sie das iPhone mit Ihrem Computer.
2. Wählen Sie in iTunes das iPhone in der Geräteliste aus und klicken Sie dann oben auf dem Bildschirm auf „Zusammenfassung“.
3. Klicken Sie auf „Nach Update suchen“. iTunes teilt Ihnen mit, ob eine neuere Version der iPhone-Software verfügbar ist.
4. Klicken Sie auf „Wiederherstellen“. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Wiederherstellungsvorgang abzuschließen. Es wird empfohlen, bei der Wiederherstellung eine Sicherungskopie des iPhone zu erstellen, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Wenn die iPhone-Software wiederhergestellt wurde, können Sie es entweder als neues iPhone einrichten oder Ihre Musik, Videos, App-Daten und andere Inhalte aus einer Sicherungskopie wiederherstellen.
Wir hoffen, dass eine der oben genannten Möglichkeiten Ihnen helfen wird, das Problem mit Ihrem iPhone zu lösen.

Wenn sich Ihr iPhone nach dem Ausprobieren aller oben genannten Möglichkeiten immer noch nicht richtig verhält und es wahrscheinlich ist, dass Sie ein Hardwareproblem haben, lesen Sie den Abschnitt „Wie sende ich mein iPhone zur Reparatur ein?“.

Bitcoin (BTC) odbija, odzyskuje ważny poziom 50.000 USD

  • Bitcoin odbił się od obszaru wsparcia 46 800 – 47 690 USD.
  • Cena po krótkoterminowej opadającej linii oporu.
  • BTC zakończył strukturę A-B-C.

Cena Bitcoin (BTC) znacznie spadła od 14 kwietnia, ale zaczęła wykazywać odbicie od poziomów wsparcia 26 kwietnia.

Pomimo trwającego odbicia, nie ma wyraźnych byczych sygnałów odwrócenia dla Bitcoina. Dlatego możliwe jest, że kolejne minimum zostanie osiągnięte przed odwróceniem trendu.

Tygodniowy ruch ceny bitcoina

W zeszłym tygodniu BTC zakończył swoją drugą z rzędu niedźwiedzią świecę. Doprowadziło to do osiągnięcia niskiego poziomu 46 930 USD w dniu 25 kwietnia. Od tego czasu cena nieco się odbiła.

Wskaźniki techniczne są mieszane. MACD obniża się i dał niedźwiedzi sygnał odwrócenia. Jednakże RSI wygenerował ukrytą byczą dywergencję – silny znak kontynuacji trendu.

Oscylator stochastyczny jest neutralny. Zmniejsza się, ale nie utworzył jeszcze niedźwiedziego krzyża.

W związku z tym musimy spojrzeć na niższe ramy czasowe, aby przeanalizować kierunek trendu.

Dzienny ruch BTC

Wykres dzienny dostarcza bardziej niedźwiedziego obrazu.

MACD, RSI i oscylator Stochastic zmniejszają się. Żaden z tych podstawowych sygnałów nie pokazuje żadnych byczych oznak.

Jednakże, BTC odbiło się od konfluencji poziomów wsparcia Fib. Obszar 46.800$-47.690$ to poziom 0,786 Fib retracement (czarny) ostatniej części wzrostów. Ponadto jest to również poziom 0,5 Fib retracement (pomarańczowy) długoterminowej części tego ruchu.

Jeżeli BTC nadal będzie spadać, kolejne istotne wsparcie znajdziemy w przedziale 42 550-43 050 USD.

Na wykresie sześciogodzinnym widać opadającą linię oporu, którą BTC podąża od czasu osiągnięcia ceny all-time high 13 kwietnia. Do tej pory trzykrotnie podejmował nieudane próby wybicia.

Linia ta zbiega się z obszarem mniejszego oporu 53 200 USD. Dopóki nie zostanie on odzyskany, nie możemy uznać trendu za byczy.

Korekta czy odbicie?

Na wykresie jednogodzinnym widzimy podwójne dno, które utworzyło się 25 kwietnia.

Spadek, który doprowadził do range low nie wygląda na impulsywny. Raczej bardziej prawdopodobne jest, że była to płaska struktura korekcyjna A-B-C. Ponadto, fale A:C mają stosunek 1:1.61 – częsty w takich strukturach.

Jeśli to prawda, BTC powinien utworzyć kolejny low przed ostatecznym ruchem w górę.

Wnioski

Ze względu na brak byczych sygnałów odwrócenia, bardziej prawdopodobne jest, że BTC będzie

Nu de totale waarde van Bitcoin bijna 1 triljoen dollar bedraagt, laten deze cryptoprijzen Bitcoin in het stof achter

Bitcoin heeft de wereld in 2021 stormenderhand veroverd en is gestegen tot een hoogte die weinigen hadden kunnen voorspellen.

De bitcoinprijs, die tot nu toe dit jaar met 70% is gestegen

De bitcoinprijs, die tot nu toe dit jaar met 70% is gestegen, is deze week door de $50.000 per bitcoin gebroken – en heeft een totale waarde van $1 biljoen bereikt door de steun van Elon Musk’s Tesla TSLA +0,2%, de grote bitcoin-koper MicroStrategy MSTR -1,4%, en traditionele Wall Street-giganten.

Sommige kleinere cryptocurrencies (waaronder de op meme gebaseerde dogecoin) zien echter nog grotere winsten, waarbij ethereum, polkadot, cardano en binance coin driecijferige winsten noteren sinds het begin van 2021.

De brede bitcoin- en cryptocurrency-markt, die bestaat uit duizenden digitale tokens, is nu maar liefst 1,6 biljoen dollar waard. De bitcoindominantie, een maatstaf voor de waarde van de bitcoin ten opzichte van de rest van de cryptomarkt, is dit jaar echter gedaald van 70% naar 60% doordat kleinere tokens stijgen.

Deze maand is ethereum, de op een na grootste cryptocurrency na bitcoin met een totale waarde van ongeveer $ 220 miljard, voorbij zijn vorige all-time high gezet in het begin van 2018. Ethereum is 150% gestegen sinds 1 januari, toe te voegen aan winsten van meer dan 500% in het afgelopen jaar.

De prijs van ethereum is gestegen omdat de belangstelling voor DeFi – waarbij cryptocurrency-technologie wordt gebruikt om traditionele financiële instrumenten zoals rente, bekend als „rendement“, en verzekeringen na te bootsen – is versneld. Met veel van de grootste DeFi-projecten gebouwd bovenop de blockchain van ethereum, is het token sterk gestegen omdat gebruikers het netwerk overspoelen.

Elders zijn de prijzen van cardano en polkadot

Elders zijn de prijzen van cardano en polkadot, twee top vijf tokens die blockchains aandrijven die zijn ontworpen om te wedijveren met ethereum, gestegen omdat handelaren speculeren dat ze marktaandeel kunnen winnen van ethereum. Polkadot is 255% gestegen sinds 1 januari, terwijl cardano 420% is gestegen.

Verderop in de hitlijsten is de top tien token Binance coin, een cryptocurrency die wordt gebruikt om kosten te betalen op de Binance cryptocurrency exchange, met 375% omhoog geschoten sinds het begin van het jaar, omdat handelaren die niet willen missen van de nieuwste bitcoin en crypto bull run massaal naar het platform zijn gekomen.

Velen in de bitcoin- en cryptocurrency-industrie schrijven de prijsstijging van bitcoin toe aan het aantrekken van de bredere markt en het aanwakkeren van de interesse in gedecentraliseerde technologieën.

„Bull runs in de bitcoin markt creëert bull runs innovatie,“ Adam Liposky, ecosysteem operations lead bij blockchain-gebaseerde app-infrastructuur provider Pocket Network, zei in gemailde commentaren. „Deze run en de instroom van kapitaal in bitcoin zal toekomstige innovaties van gedecentraliseerde ecosystemen aanwakkeren die de wereld zullen veranderen.“

Bitcoin (BTC) na pierwszej stronie Financial Times

Obecny wzrost cen Bitcoinów nadal wzbudza zainteresowanie głównych mediów na pierwszej stronie.

Najważniejsza kryptowaluta na świecie, Bitcoin, znalazła się ostatnio w centrum uwagi ze wszystkich właściwych powodów.

Profit Revolution w ciągu ostatnich kilku miesięcy odnotował ogromny wzrost cen, znacznie przekraczając jego poprzednią najwyższą cenę (ATH). Krypto 3 stycznia 2021 roku upamiętniło 12 lat od jego kultowego bloku genezy. Co ciekawe, Bitcoin osiągnął nowy ATH w wysokości 34 800 USD tego samego dnia.

Financial Times , uznanym międzynarodowo gazeta biznes ponadto wyróżniona King Crypto na swojej stronie. Ta funkcja dotyczyła głównie wzrostu Bitcoina do 30000 USD. Warto zauważyć, że obecny wzrost cen BTC był ostatnio centrum przyciągania.

Bardziej zrównoważony wzrost cen

W 2017 roku, podczas pierwszej niezwykłej rundy byków, wielu analityków uznało wzrost cen za bańkę. Takie głosy mówiły, że hossa 2017 roku nie była trwała. Nie można tego samego powiedzieć o aktualnym wzroście cen BTC. Media głównego nurtu, które w dużej mierze były w czołówce krytykujących przestrzeń kryptowalut, mają trudności z pozostaniem sceptycznym. Obecny wzrost cen BTC, który pojawił się na pierwszej stronie Financial Times, również jest tego wyraźnym wskazaniem.

Według doniesień oczekuje się, że wzrost cen Bitcoina będzie kontynuowany. Joseph Young zwraca uwagę, że dzieje się tak, ponieważ więcej osób kupuje kryptowaluty i nikt nie sprzedaje.

FOMO (Fear of Missing out) ma również duże znaczenie dla drobnych nabywców i inwestorów detalicznych.

Inwestorzy instytucjonalni na czele wzrostu cen BTC

Światowy lider kryptowalut PwC, Henri Arslanian, rzuca więcej światła na przyczynę obecnego wzrostu cen BTC. Co ciekawe, wzrost cen BTC został przypisany zwiększonemu zainteresowaniu nabywców instytucjonalnych. Wśród nich są takie firmy jak MicroStrategy , MassMutual i Square , które przeniosły większość swoich środków na Bitcoin. Ponadto wzrost cen kryptowalut został pobudzony przez poparcie kilku gigantów z Wall Street, takich jak Paul Tudor Jones i Stanley Druckenmiller . Według Arslanian, obecna cena BTC nie wykazuje żadnych oznak spowolnienia.

Artykuł Financial Times

Artykuł na pierwszej stronie Financial Times zawierał kilka ważnych szczegółów dotyczących kryptowalut i ich kultowego wzrostu do 30000 USD.

Nagłe zainteresowanie mediów głównego nurtu przestrzenią kryptograficzną jest dość zaskakujące. W listopadzie zeszłego roku Financial Times stwierdził, że „Bitcoin nie ma fundamentalnej wartości, a jego wzrost był wyłącznie napędzany przez spekulantów”. Wydaje się jednak, że ich ostatni artykuł ma inne zdanie.

The Comptoir des Cybermonnaies de Bordeaux obtains the PSAN registration

The Comptoir des Cybermonnaies de Bordeaux has obtained the PSAN registration.

It is the first company registered for the crypto / crypto exchange activity

The company Satoshi Dev known under the brand Comptoir des Cybermonnaies is now registered with the AMF as a Service Provider on Digital Assets for the purchase or sale of cryptocurrency in legal tender and the exchange of cryptocurrencies against other cryptocurrencies.

Created in 2018 by François Miquel and Baptiste Lac, the Comptoir des Cybermonnaies de Bordeaux allows you to buy and sell bitcoin and other Bitcoin Evolution app on site, but also remotely on its website.

The counter becomes the sixth structure after Coinhouse, StackinSat or Bitpanda to obtain registration as a Digital Asset Service Provider (PSAN).

What is the PSAN status ?

The law of May 22, 2019, known as the Pacte law, created a regulatory framework for PSANs establishing in France a status of service provider on digital assets, covering a large number of activities. This regime provides for compulsory registration with the AMF for certain players and optional authorization. Only approved PSANs can engage in canvassing, for example.

Registration with the AMF is mandatory for two types of service: the purchase / sale of cryptocurrency for fiat currency that is legal tender (for example, exchanging BTC for euros) and the custody of cryptocurrency for the account. third parties (retention of clients‘ private keys and ability to use them on their behalf). Providers who started their activity before the entry into force of the law had until December 18, 2020 to complete the procedures.

The AMF has so far issued a registration to six PSANs in France. About twenty registration files are said to be under investigation.

Bitcoin is successful in PayPal and 17% of users have already bought cryptomoney through the platform

The cryptomonies arouse the interest of users in less than a month after their launch.

The purchase and sale of Bitcoin (BTC) by PayPal has been a success in the United States since the platform began marketing crypto currencies in early November 2020.

According to a survey of PayPal users by Mizuho Securities, 17% of them have already bought BTC through the platform. In addition, 65% of those surveyed said they would use Bitcoin Profit as payment for products and services listed on PayPal.

In other words, in less than a month PayPal managed to reach a large number of users with the Bitcoin offer and other crypto-currencies on the platform. Until then, it is possible to buy, sell and store crypto currencies on the site through a digital wallet.

Bitcoin whales that sell to institutions like Grayscale add 7,188 BTC in 24 hours

Bitcoin on PayPal

PayPal announced on October 21, 2020 that Bitcoin would be offered by the platform. According to the company, the crypto currency went through a testing phase, which allowed the adoption of BTC initially in the United States.

Until then, a waiting list waited to buy Bitcoin through PayPal, and as of November 11th, any user in the United States could already trade crypto-currencies through the platform.

With PayPal in the US it’s possible to buy Bitcoin, Ether (ETH), Litecoin (LTC) and Bitcoin Cash (BCH). Right after the platform’s announcement about the adoption of cryptomontages, the price of BTC skyrocketed in the market.

User Account Suspended

A user complained on Reddit that his PayPal account had been suspended precisely because he was trading in cryptomonies. According to TheCoolDoc, the platform suspended his account for 180 days right after he traded with cryptomonies.

As reported by Cointelegraph, the account was suspended after the user made some ten exchanges with cryptomonies through PayPal. TheCoolDoc said that with the trades he was looking to make a profit in the market.

Brian Brooks, leader of the OCC: „Nobody is going to ban Bitcoin“

However, the user’s commercial activity was perceived as an infringement by PayPal. The platform decided to suspend the user’s account for 180 days, with a balance of $462.

Plans for 2021

PayPal opened the possibility of buying and selling Bitcoin in the U.S., and in less than a month about 20% of users have marketed crypto currencies through the platform. According to the survey by Mizuho Securities, 380 people were interviewed about the impact of crypto currencies with the novelty offered by Paypal.

Of that total, 17% said they had already bought Bitcoin through Paypal. However, when it comes to using crypto-currency as a form of payment, 65% of the respondents considered Bitcoin as a payment currency.

With a weekly trading limit of $20,000, users can trade a little more than 1 Bitcoin on the platform. However, with 28 million transactions registered, Paypal will be able to adopt crypto-currencies as a payment method in 2021.

Er USDT Minting Driving Bitcoins pris igjen?

  • Tether har preget 13,5 milliarder USDT-tokens i år, mer enn firedoblet markedsverdien i år
  • I 2017 ble Tether beskyldt for å ha manipulert Bitcoin-prisen ved å skrive ut usikrede USDT-tokens
  • Mønsteret ser ut til å gjenta i år, med Bitcoin-prisen som beveger seg opp i tråd med USDT-symbolmynting

Kryptovalutakjøringen i 2017 ble drevet, hevder noen, av massetrykk av USDT-tokens som deretter ble brukt til å kjøpe Bitcoin på Bitfinex. Det er sterke argumenter mot denne teorien, ikke minst Tether fra Bitfinex selv, men to år senere gjentas mønsteret – Bitcoin pumpes mens USDT-preging går gjennom taket. Blir Bitcoin-prisen igjen drevet av USDTs mynteverk?

2017 Rise ber om konspirasjonskrav

2017 var et vannskilleår for USDT. Markedsverdi på stablecoin startet på $ 10 millioner i januar og endte desember tretten ganger høyere på $ 1,3 milliarder. Tilsvarende startet Bitcoin 2017 med en markedsverdi på 15,45 milliarder dollar og endte den til en verdi av 249 milliarder dollar:

Anklager om koblinger mellom USDT-utskrift og Bitcoin-prisen var for mange basert på bare antakelser, men i juni 2018 ble disse anklagene formalisert av John M. Griffin og Amin Shams fra henholdsvis universitetene i Texas og Ohio. Griffin og Shames publiserte et papir som ga overbevisende bevis på at Bitfinex og Tether konspirerte for å skralle opp prisen på Bitcoin i 2017 ved massiv preging av USDT-tokens som deretter ble brukt til å kjøpe Bitcoin på Bitfinex.

Tether’s Creaky Defense

Tether nektet disse beskyldningene, og hevdet at „Alle Tether-tokens er fullt støttet av reserver og utstedes i henhold til markedets etterspørsel“, og legger raskt til en „bevis på midler“ -siden til nettstedet sitt på baksiden av rapporten. På overflaten så denne rapporten fra advokatfirmaet FSS ut som en formell bekreftelse på fondets støtte, men inneholdt følgende linje:

FSS er ikke et regnskapsfirma og utførte ikke ovennevnte gjennomgang og bekreftelser ved å bruke generelt aksepterte regnskapsprinsipper.

Hmmm. Like nyttig er det å merke seg at denne rapporten, det siste forsøket på en revisjon firmaet har foretatt, ble utgitt 1. juni 2018, da USDTs markedsverdi var 2,5 milliarder dollar.

2020 Ser gjenta USDT / Bitcoin-mønster

Spol frem til 2020 og hva ser vi? USDTs markedsverdi ligger nå på utrolige 18 milliarder dollar, med svimlende 76% av det som ble preget bare i år. I oktober ble 2,3 milliarder USDT-mønter preget, mer enn i hele 2019. I mellomtiden har Bitcoin-markedsverdien gått fra et lavt nivå på 93 milliarder dollar i år til 300 milliarder dollar, med den største økningen som kommer, ja, oktober:

Parallellen er slående, men Tether har hatt tre år på å få orden på huset sitt, så alt må være legitimt nå, ja? Nei. Tether har fortsatt aldri hatt en fullstendig, formell revisjon av sine bøker av et registrert regnskapsfirma. FSS-rapporten fungerer fremdeles som deres eneste ‚bevis på midler‘, til tross for at den er over to og et halvt år og 15,5 milliarder dollar utdaterte.

Det må sies at det ikke er noe direkte bevis på at usikkerhetskopierte USDT-tokens blir myntet og brukt på Bitcoin, men likhetene er slående. Det kan godt være at kryptobommen i 2020 har sett penger fly inn i Tether fra kilder venstre, høyre og sentrum som ønsker en del av stablecoin-handlingen, men deres manglende kommentar i den astronomiske markedsverdiveksten er i beste fall overraskende og bekymringsfull verst.

Hvis Tether ikke klarte å utgjøre 2,5 milliarder dollar i 2018, kan de virkelig gjøre det for 18,5 milliarder dollar?

Hva ville en tether implosion bety?

Det andre spørsmålet er hva som ville skje med kryptokurrencyøkosystemet hvis Tether faktisk mynter ut ikke-støttede tokens? En Tether-implosjon er en av de svarte svanehendelsene som har potensial til å skape kaos på kryptovalutamarkedet. Hvis USDT-tokens ble funnet å være uekte, og selskapet kollapset, ville det første svaret sannsynligvis være et løft for kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum, da innehavere flyktet til noe annet enn USDT.

Dette løftet ville sannsynligvis være kortvarig – kollapsen av den tredje største kryptovalutaen ville knuse tilliten til markedet, og mange ville forlate den helt. Spesielt Bitcoin-prisen, hvis den ble oppblåst av usikret USDT, ville lide en dramatisk reversering i prisen, akkurat i en tid da den vokser i vekst som en moden, sunn eiendel.

Tether’s enorme utskrift av USDT-tokens i år er bare en bekymring på grunn av beskyldningene som ble lagt på døren siden 2017 om at de ikke har klart å motbevise. Det kreves en fullstendig revisjon for å få tillit til kryptovalutasamfunnet at injeksjonen på 13,5 milliarder dollar i år er legitim, og inntil de gjør det, gir en så voldsom symbolmynting bare bekymringene for at hele bedriften fortsatt er bygget på et hus kort.

WARUM EINIGE BULLEN GLAUBEN, DASS BITCOIN IN DEN KOMMENDEN JAHREN 500.000 $ ERREICHEN WIRD

Bitcoin hat in den letzten Wochen und in den letzten Monaten eine starke Rallye erlebt. Allein in den letzten 30 Tagen ist die Münze um 50% gestiegen, während die Kryptowährung seit März um 350% zugelegt hat.

Bitcoin scheint auf dem Weg nach oben zu sein, da sich die Fundamentaldaten des Raumes weiterhin zugunsten des Wachstums ausrichten. Aber wie weit wird sich die Krypto-Währung erholen? Kann die Münze eine Bewegung weit über die früheren Allzeithochs von 20.000 USD aufrechterhalten?

DIE BITMÜNZE KÖNNTE IN DIESEM ZYKLUS 500.000 $ ERREICHEN: WINKLEVOSS ZWILLINGE ERKLÄREN

Laut Tyler Winklevoss und Cameron Winklevoss, den Zwillingen hinter dem Gemini-Krypto-Austausch, ist es möglich, dass Crypto Cash sich über sein Allzeithoch hinaus bewegt. Tatsächlich sind die beiden so zuversichtlich, dass sie sich kürzlich mit TikTok-Star Bryce Hall zusammensetzten, um ihre Bitcoin-Investitionsthese zu erläutern.

Sie glauben, dass die Münze in den kommenden Jahren eine Rallye über 500.000 Dollar pro Münze erleben könnte. Dies hängt weitgehend von ihren Überzeugungen bezüglich des US-Dollars und der Lebensfähigkeit von Gold als Wertaufbewahrungsmittel ab.

Sie erklären, dass Bitcoin nach allen Maßstäben ein besserer Wertaufbewahrer ist als Gold. Sie schrieben einmal zu diesem Thema:

„Die Inflation ist im Anmarsch. Das in einer Bank gelagerte Geld wird überrollt werden. Geld, das in Vermögenswerte wie Immobilien oder den Aktienmarkt investiert wird, wird Schritt halten. Geld, das in Gold oder Bitcoin aufbewahrt wird, wird die Geißel überrennen. Und in Bitcoin gespeichertes Geld wird am schnellsten laufen und Gold überholen… Dennoch glauben wir, dass Bitcoin weiterhin Gold kannibalisieren wird und dass sich diese Geschichte im nächsten Jahrzehnt dramatisch abspielen wird. Die Rate der technologischen Übernahme wächst exponentiell. Software frisst die Welt, und Gold steht auf der Speisekarte“.

Ihre Gedanken über die Debatte zwischen Gold und Bitcoin wurden eingekapselt, als sie Dave Portnoy über die Asteroiden im Weltraum berichteten, die Gold enthalten. Dies wurde online ein bisschen zu einem viralen Moment, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Krypto-Raums.

Die Winklevoss Twins glauben, dass die Zentralbanken der Welt ihre jeweiligen Währungen weiter abwerten werden.

NICHT DIE EINZIGE, DIE SO DENKT

Die Winklevoss Twins sind bei weitem nicht die einzige Gruppe von Investoren, die glauben, dass Bitcoin einen sechsstelligen Wert erreichen und über diesen Marktzyklus hinausgehen wird.

Raoul Pal, CEO von Real Vision und Hedgefonds-Manager im Ruhestand, sagte, dass Bitcoin in diesem Marktzyklus 1.000.000 $ erreichen könnte. Er glaubt, dass die Krypto-Währung dies aufgrund des zunehmenden Einflusses von Institutionen in diesem Markt tun wird.

Pal hat bei mehreren Gelegenheiten erklärt, dass seiner Meinung nach sowohl Zentralbanken als auch große Unternehmen sich beeilen werden, BTC zu kaufen, um ihre Portfolios gegen die Inflation abzusichern.

Etéreo em uma Lágrima ao Romper o Ano Novo

EM BREVE

  • A ETH está se aproximando de um grande nível de resistência a $545
  • Os indicadores de longo prazo começaram a mostrar fraqueza.
  • ETH/BTC saltou em ₿0.0260

O preço do Ethereum (ETH) saiu da área de resistência de 490 dólares e atingiu uma nova alta anual. Entretanto, o ETH está se aproximando de um nível crucial de resistência a longo prazo, o que provavelmente causará alguma resistência.

Os níveis de longo prazo do Ethereum

O preço do Ethereum se recuperou significativamente desde uma queda acentuada em março que enviou brevemente o preço abaixo de US$ 100. Embora o preço tenha sofrido outra queda em 4 de setembro, recuperou todas as suas perdas.

Atualmente, o preço está se aproximando de um nível de resistência significativo de US$ 545. A área é tanto uma área de resistência horizontal quanto o nível 0,618 de retração das fibras da queda mais recente.

Além disso, se a mudança desde novembro de 2018 for uma correção A-B-C (mostrada em branco abaixo), um provável topo para a mudança seria cerca de US$ 535, o nível de fibra 1,61 da onda A.

Os indicadores técnicos já começaram a mostrar alguma fraqueza. Há uma divergência de baixa não confirmada que se desenvolve no RSI semanal, enquanto um no MACD já foi confirmado.

Além disso, o oscilador estocástico poderá em breve fazer uma cruz de baixa, confirmando a inversão da tendência.

Cryptocurrency trader @cryptodude999, delineou um gráfico ETH, afirmando que ele está acumulando calções dentro da área de resistência atual de $500. Enquanto a área está ligeiramente abaixo do que delineamos como resistência, está perto o suficiente para coincidir com ela, tornando-a um possível topo.

O Movimento de Curto Prazo do Ethereum

No cronograma diário, podemos ver que o preço está em vias de sair da área de resistência de 490 dólares em meio a um candelabro de cintos em alta. É possível que este seja o movimento que levará a ETH para os $545.

O gráfico de 6 horas, ainda mais curto, mostra que a ETH acaba de sair de um canal paralelo ascendente e está em processo de subir, apoiando uma meta potencial da ETH de $545.

ETH/BTC

O preço ETH/BTC diminuiu significativamente desde o início de setembro. Entretanto, o preço atingiu a área de apoio ₿0.0260 e possivelmente começou um ressalto significativo. O preço também criou um padrão de fundo duplo que tem uma divergência significativa de alta tanto no RSI quanto no MACD. O oscilador Stochastic Oscillator formou uma cruz em alta.

Se o preço continuar a subir, a área de resistência mais próxima será em ₿0.0295

Conclusão

Para concluir, é provável que o preço Ethereum continue a subir em direção a pelo menos US$ 545, antes de possivelmente iniciar um movimento descendente a longo prazo. Também é possível que o ETH/BTC tenha chegado ao fundo, permitindo potencialmente um rali mais rápido para o ETH em comparação com o BTC.